Previous Home Next

10) White on White

Acrylic, 60" diameter x 1/2"

White on White